ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης Διευθυντής Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48
11365 Αθήνα
τηλ: 210.72.73.568
fax: 210.72.46.212
email: [email protected]